ราชเทวีคลินิกใช้ CO2 Laser ในการรักษาสิวแนวใหม่
วันที่ 31 ธ.ค. 2551 | โดย RCSkinClinic Administrator
fiogf49gjkf0d
ราชเทวีคลินิกได้เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 30 ปี เรียกได้ว่าเป็นคลินิกแรกที่มีสาขา เป็นผู้บุกเบิกเกี่ยวกับทางด้านผิวหนัง ความสวยความงาม ปัจจุบันได้ขยายสาขาไปทั่วประเทศ ในขณะนี้มีถึง 44 สาขา มีแพทย์กว่า 100 ท่าน งานที่ทางราชเทวีคลินิกทำอยู่นั้น นอกจากงานประจำ คือ งานบริการด้านการตรวจรักษาแล้ว อีกงานหนึ่งที่ทางราชเทวีคลินิกให้ความสำคัญมากๆ ก็คือ งานด้านวิชาการ ที่เน้นอยู่ 2 ด้าน ด้านตัวแพทย์ที่ทำงานกับทางราชเทวีคลินิกนั้นจะต้องเข้ามาฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปีในเรื่องที่เกี่ยวกับผิวหนัง ทั้งด้านเกี่ยวกับโรคหรือเกี่ยวกับความสวยความงาม หลังจากนั้นจะให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องทุก 2 สัปดาห์ อีกด้านหนึ่ง คือ งานวิจัย มีการศึกษาวิจัยควบคู่กับการให้บริการ ทางคลินิกจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับวิวัฒนาการใหม่ในการรักษาเพื่อให้ได้ผลดีในการรักษาผู้ป่วย ทำให้เกิดงานวิจัยมากมายกว่า 100 เรื่อง และประมาณ 70 เรื่องได้เผยแพร่ให้กับวงการแพทย์ภายนอก ในรูปของการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ และการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศปี 2551 นี้ก็เช่นเดียวกัน CO2 Laser ในการรักษาสิวก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าได้ผลดีจริงกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ราชเทวีคลินิกได้นำเสนอในรูปของ Poster Presentation ที่ประชุมประจำปีของสมาคมแพทย์ผิวหนังสหรัฐอเมริกา หรือ AAD (American Academy of Dermatology) จากงานวิจัยทั้งหมดประมาณ 4,000 เรื่อง งานวิจัยของแพทย์ราชเทวีคลินิกได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 เรื่องที่น่าสนใจในหมวดเรื่องสิว ในรูปแบบ Poster Discussion

น.พ.สุเทพ จิระสุทัศน์ ผอ.ฝ่ายวิจัยราชเทวีคลินิก กล่าวว่า ในเรื่องของเลเซอร์นั้นไม่ใช่ของใหม่ มีการใช้กันมานาน แต่ในการนำเลเซอร์มารักษาสิวนั้น ยังไม่มีการนำมาใช้กันอย่างเป็นทางการ ปกติ การรักษาสิวนั้นก็คงจะยังต้องอาศัยการรักษาด้วยยาทา และยากินเป็นหลัก และนำเอาเลเซอร์มาเป็นตัวช่วย ในช่วงหลังนั้นพบว่ามีวิวัฒนาการในการรักษาสิวให้หายเร็วขึ้นด้วยวิธีต่างๆ แต่ต้องอาศัยเครื่องมือที่มีราคาแพง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว ในการรักษาด้วยเลเซอร์นั้นมีมานานแล้วอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ไม่มีคนเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์และไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจัง และให้ได้รับการยอมรับทางวิชาการ หรือพิสูจน์ว่ามันดีกว่าการกินยาหรือทานยาเพียงอย่างเดียว ที่กล่าวมานั้นก็เป็นที่มาของงานวิจัยดังกล่าว ในส่วนของความคาดหวังนั้นของงานวิจัยชิ้นนี้ ก็เพื่อต้องการที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วย แล้วได้รับผลการรักษาที่ดีและเป็นที่พอใจของผู้ป่วย

พ.ญ.แววศิริ สรรพช่าง แพทย์ประจำราชเทวีคลินิก กล่าวถึงรายละเอียดในการรักษาดังกล่าวนี้ว่า CO2 Laser คือ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ เลเซอร์ เป็นเลเซอร์ชนิดหนึ่ง ที่มีความยาว 10,600 นาโนเมตร ซึ่งคาร์บอนไดอ็อกไซด์เลเซอร์เป็นสิ่งที่ใช้กันมานานแล้ว โดยจะใช้ในลักษณะของการกำจัดขี้แมลงวัน ดังนั้นจึงได้นำมาศึกษาวิจัยและนำมาใช้ในการรักษาสิว สำหรับในการศึกษาวิจัยนั้น เริ่มแรกเราได้กลับไปดูงานวิจัยเก่าๆ แล้วยังไม่พบว่ามีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง จึงได้ทำการศึกษากับผู้ป่วย ซึ่งจะมีทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยต้องการพิสูจน์และศึกษาอย่างจริงจัง ในการศึกษาทดลองนั้นก็จะมีทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้เลเซอร์ร่วมกับการทานยา และทายาไปด้วย โดยใช้เลเซอร์เป็นตัวเสริมเพื่อที่จะดูว่าได้ผลดีจริงหรือไม่ จึงได้ทำการแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. รักษาด้วยวิธีทานยา ทายา และใช้เลเซอร์ในการรักษาด้วย
2. รักษาด้วยการทานยาและทายา โดยไม่ใช้เลเซอร์ในการรักษา

หลังจากนั้นก็จะนับเม็ดสิวและดูว่าหลังจากการรักษาแล้วจำนวนเม็ดสิวนั้นลดมากกว่ากันจริงหรือไม่ และเอามาเข้าสถิติดูว่ามีนัยสำคัญทางสถิติหรือไม่ ผลที่ได้รับก็พบว่ากลุ่มที่ใช้เลเซอร์ในการรักษาด้วยนั้นได้ผลดีกว่าการรักษาด้วยการทานยาและทายาเพียงอย่างเดียว สังเกตได้จากการดูเม็ดสิวที่อักเสบ และไม่อักเสบลดลงได้ดี เมื่อใช้เลเซอร์ควบคู่ไปกับการรักษาทั้ง 2 แบบ

ดังนั้น การรักษาด้วย CO2 Laser ร่วมกับการรักษาหลักนั้นได้ผลดีกับผู้ป่วยอย่างแน่นอน ในเรื่องของผลข้างเคียงของการรักษานั้น ก็จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกเจ็บเล็กน้อยที่พอทนได้ในขณะรักษาเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามการรักษาชนิดนี้ยังไปช่วยในการลดแผลเป็นที่เกิดจากสิวด้วย เพราะหากให้เกิดการอักเสบนานๆ เข้าก็อาจจะทำให้เกิดแผลเป็นได้ การรักษาด้วยเลเซอร์ก็เหมือนกับเป็นการได้ระบายเอาหนองหรือสิ่งสกปรกออกมาหมด ทำให้การอักเสบจบแค่นั้น โอกาสที่จะเป็นแผลเป็นก็น้อยลง ดังนั้น ผลที่ได้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำให้สิวได้หายเร็วขึ้น ลดอัตราเสี่ยงการเกิดแผลเป็น , ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาแบบระยะยาว , ลดการกินยาเป็นเวลานาน , ลดผลข้างเคียงการกินยา เช่น เกิดการดื้อยา เป็นต้น ทั้งนี้แพทย์จะต้องดูความต้องการ และความคาดหวังของผู้ป่วยด้วยว่าต้องการที่จะรักษาแบบใด หากต้องการได้ผลเร็ว การรักษาด้วยเลเซอร์ก็จะได้ผลดีและเร็วอย่างที่ผู้ป่วยต้องการ

ในปัจจุบันนี้การแข่งขันนั้นมีมาก เนื่องจากมีเครื่องมือแพทย์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแพทย์ก็ควรที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จะนำมาใช้ ควรมีการศึกษารองรับในการที่จะนำมารักษาให้ผู้ป่วยดีขึ้น เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยนั่นเอง

คลิกอ่านเนื้อหาทั้งหมดเพิ่มเติม (วารสารวงการแพทย์ ฉบับที่ 266 วันที่ 16-31 มีนาคม 51)
คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
10627
TAGS: