ราชเทวีคลินิก สาขาแพร่
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 416 หมู่ 2 อาคารมาร์คโฟร์พลาซ่า ชั้น 1 ถนนภูเก็ต ตำบลนาจักร อำเภอเมือง
โทร
054511790, 054523347, 0824863184
อีเมล
หมายเหตุ
คลินิกปิดทำการวันพฤหัสฯ
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 11:30-19:00 11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
อังคาร 11:30-19:00 11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
พุธ 11:30-19:00 11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
พฤหัสบดี ปิดทำการ
ศุกร์ 11:30-19:00 11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
เสาร์ 10:00-18:30 10:00-18:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
อาทิตย์ 10:00-18:30 10:00-18:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
10:00-18:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
10:00-18:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
10:00-18:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
10:00-18:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
10:00-18:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
10:00-18:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
10:00-18:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
10:00-18:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
11:30-19:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
10:00-18:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
10:00-18:00 พญ. พัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 20 คน
VIEWS
12983