ราชเทวีคลินิก สาขาเชียงใหม่ (Central Festival)
สถานที่ตั้ง
405 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร
053288873, 053288874, 0835550035
แฟกซ์
053288873
อีเมล
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 11:30-20:00 11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
อังคาร 11:30-20:00 11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
พุธ 11:30-20:00 11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
พฤหัสบดี 11:30-20:00 11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
ศุกร์ 11:30-20:00 11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
เสาร์ 10:00-20:00 10:00-18:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
อาทิตย์ 10:00-20:00 10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
10:00-18:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
10:00-18:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
10:00-18:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
10:00-18:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
10:00-18:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
10:00-18:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
11:30-20:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด
10:00-18:00 พญ. นทิตา ควรประเสริฐ
10:00-18:00 พญ. แพรพรรณ สมสะอาด

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 4 คน
VIEWS
3403