ราชเทวีคลินิก สาขาเชียงราย
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 891/6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร
053601768, 053601778
อีเมล
หมายเหตุ
คลินิกปิดทำการวันจันทร์
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ ปิดทำการ
อังคาร 10:30-19:30 10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
พุธ 10:30-19:30 10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
พฤหัสบดี 10:30-19:30 10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
ศุกร์ 10:30-19:30 10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
เสาร์ 10:30-19:30 10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
อาทิตย์ 10:30-19:30 10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ
10:30-19:30 พญ. ทัศนีย์ ฐานียธรรมคุณ

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 2 คน
VIEWS
2901