ราชเทวีคลินิก สาขาอุดมสุข
สถานที่ตั้ง
โครงการ วัน-โอ-วัน เดอะเทิร์ดเพลส ห้องเลขที่ 235-G ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร
020833382, 020833383, 0906510199
แฟกซ์
-
อีเมล
หมายเหตุ
จุดสังเกต คลินิกอยู่ถัดจากร้านมัตสึโมโตะ (เลี้ยวเข้ามาในซอย)
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 12:00-20:30 12:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
อังคาร 12:00-20:30 12:30-20:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
พุธ 12:00-20:30 12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
พฤหัสบดี 12:00-20:30 12:30-20:30 นพ. ดนัย ภววัฒนานุสรณ์
ศุกร์ 12:00-20:30 12:30-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
เสาร์ 12:00-20:30 12:30-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
อาทิตย์ 12:00-20:30 12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:30-20:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 นพ. ดนัย ภววัฒนานุสรณ์
12:30-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
12:30-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:30-20:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 นพ. ดนัย ภววัฒนานุสรณ์
12:30-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
12:30-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:30-20:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 นพ. ดนัย ภววัฒนานุสรณ์
12:30-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
12:30-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:30-20:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 นพ. ดนัย ภววัฒนานุสรณ์
12:30-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
12:30-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:30-20:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 นพ. ดนัย ภววัฒนานุสรณ์
12:30-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
12:30-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:30-20:30 พญ. ลัลธริมา แสงประทีปทอง
12:30-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-20:30 นพ. ดนัย ภววัฒนานุสรณ์
12:30-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
12:30-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
12:30-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 6 คน
VIEWS
6144