ราชเทวีคลินิก สาขาอยุธยา
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 80 ศูนย์การค้าบิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ GCR 129/2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร
035747087, 035747088
อีเมล
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 10:30-19:30
อังคาร 10:30-19:30 12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
พุธ 10:30-19:30 12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
พฤหัสบดี 10:30-19:30 12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
ศุกร์ 10:30-19:30 12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
เสาร์ 10:30-19:30 12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
อาทิตย์ 10:30-19:30 12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย
12:30-19:30 พญ. นฤมล ปู่ใย

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 3 คน
VIEWS
2038