ราชเทวีคลินิก สาขาระยอง
สถานที่ตั้ง
9-11 ซอยศูนย์การค้าระยอง สาย4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร
038860685, 038860686, 0835550042
อีเมล
หมายเหตุ
อังคารที่ 1, 3, 5 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
อังคารที่ 2, 4 นพ. ศาศวัต เพชรคง
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 11:30-19:30 11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
อังคาร 11:30-19:30 11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
พุธ 12:30-19:30 12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
พฤหัสบดี 12:30-19:30 12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
ศุกร์ 12:30-19:30 12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
เสาร์ 11:30-18:30 11:30-18:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
อาทิตย์ 10:00-18:30 10:00-18:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
11:30-18:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
10:00-18:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
11:30-18:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
10:00-18:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
11:30-18:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
10:00-18:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
11:30-18:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
10:00-18:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
11:30-18:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
10:00-18:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
11:30-18:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
10:00-18:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
11:30-19:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
12:30-19:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
11:30-18:30 นพ. ศาศวัต เพชรคง
10:00-18:30 พญ. ชัชชญา ชาญเวช

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 17 คน
VIEWS
19054