ราชเทวีคลินิก สาขาจันทบุรี
สถานที่ตั้ง
18/86-87 ถนนเทศบาล 2 ตำบลวัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร
039301696
แฟกซ์
039301696
หมายเหตุ
คลินิกปิดทำการวันจันทร์
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ ปิดทำการ
อังคาร 10:30-19:30 10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
พุธ 10:30-19:30 10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
พฤหัสบดี 10:30-19:30 10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
ศุกร์ 10:30-19:30 10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
เสาร์ 09:30-18:30 09:30-18:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
อาทิตย์ 09:30-18:30 09:30-18:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
09:30-18:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
09:30-18:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
09:30-18:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
09:30-18:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
09:30-18:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
09:30-18:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
09:30-18:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
09:30-18:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
10:30-19:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
09:30-18:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์
09:30-18:30 นพ. ประสาน เชี่ยวประสิทธิ์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 3 คน
VIEWS
3405