antalya escort
finanstakip.net
vdcasino
kartal escort
gaziantep escort
ราชเทวีคลินิก สาขาขอนแก่น
สถานที่ตั้ง
88/3-4 (ตรงข้ามศูนย์การค้าแฟรี่เก่า) ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร
043334468, 0835550032
แฟกซ์
043332335
อีเมล
หมายเหตุ
วันคู่ห้ามจอดรถฝั่งหน้าคลินิก
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 12:30-19:30 12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
อังคาร 12:30-19:30 12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
พุธ 10:30-19:30 12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
พฤหัสบดี 10:30-19:30 12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
ศุกร์ 10:30-19:30 13:00-19:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
เสาร์ 09:30-18:30 09:30-16:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
อาทิตย์ 10:30-18:00 10:30-18:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
13:00-19:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
09:30-16:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
10:30-18:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
13:00-19:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
09:30-16:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
10:30-18:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
13:00-19:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
09:30-16:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
10:30-18:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
13:00-19:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
09:30-16:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
10:30-18:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
13:00-19:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
09:30-16:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
10:30-18:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
13:00-19:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
09:30-16:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
10:30-18:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
13:00-19:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
09:30-16:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
10:30-18:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
12:30-19:30 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
13:00-19:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
09:30-16:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์
10:30-18:00 พญ. จรวยพร โรจน์สง่า
11:30-18:30 นพ. ปณต เลาหะพันธุ์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 4 คน
VIEWS
5082