โรคผิวหนังจากเชื้อรา (Dermatophytosis)
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User


โรคผิวหนังจากเชื้อรา หมายถึง การติดเชื้อของเซลผิวหนังชั้นนอก ซึ่งเกิดจากเชื้อราบางชนิด (Dermatophytic fungi)
เกิดจากการสัมผัสกับเชื้อรา โดยอาจจะผ่านมาทางดิน, การสัมผัสโดยตรงกับสัตว์ หรือผ่านทางขนของสัตว์ที่เป็นพาหะ ร่วมกับสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมของผิวหนังของผู้ติดเชื้อ เช่น ผิวหนังที่มีบาดแผล หรือผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยจากความอับชื้น

ลักษณะของโรค
 • หนังศีรษะ รอยโรคจะเกิดเป็นย่อมๆ บริเวณหนังศีรษะ มีการอักเสบของผิวหนัง และมีขุย ถ้าอักเสบมากๆอาจมีน้ำเหลือง และเส้นผมหักหรือหลุดร่วงได้ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค
 • ผิวทั่วไป เช่น ใบหน้า ลำตัว ขาหนีบ แขนขา จะมีลักษณะผื่นเป็นวง ขอบนูนแดง ตรงกลางดูค่อนข้างปกติ แต่เห็นแห้งๆ และมีขุยชัดเจน ผื่นจะลามออกช้าๆ มักมีอาการคันมากพอสมควร
 • ฝ่ามือฝ่าเท้า จะเห็นเป็นขุยหยาบชัด บางครั้งจะเป็นหนังหนาๆ ถ้ามีอาการอักเสบรุนแรงมากจะเห็นเป็นตุ่มน้ำได้ สำหรับบริเวณง่ามมือมักเกิดเป็นผิวยุ่ยๆ หรือหนังอาจหลุดจนเห็นผิวชั้นในแดงๆ และมักมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย
 • เล็บ พบหลายแบบ เช่น เล็บขาวหรือเหลืองเป็นบางส่วน มีขุยใต้เล็บ หรือมีการแยกของแผ่นเล็บจากเนื้อด้านล่าง
ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของโรค
 • สาเหตุต่างๆที่ก่อให้เกิดความอับชื้นมากขึ้น
 • พันธุกรรมจะทำให้บางคนมีความไวต่อการติดเชื้อมากขึ้น
 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องต่างๆ เช่น ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน, ผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น
 • ถิ่นที่อยู่ ซึ่งจะทำให้ผู้แปลกถิ่นเกิดการติดเชื้อราที่พบบ่อยในท้องถิ่นนั้นได้ง่ายกว่าชาวท้องถิ่นเดิม
 • อื่นๆ เช่น เพศ, อายุ


โรคผิวหนังจากเชื้อราสามารถรักษาหายได้ ถ้าได้รับการรักษาที่นานพอ การติดเชื้อในแต่ละส่วนของร่างกายต้องการเวลาในการรักษาแตกต่างกัน เช่น
 • เชื้อราบนหนังศีรษะ ใช้เวลาในการรักษา 1-3 เดือน ขึ้นกับความรุนแรงของโรค
 • เชื้อราของเล็บ ใช้เวลาในการักษา 6-12 เดือน
* ดังนั้นการหยุดยาในขณะที่รู้สึกว่ารอยโรคดีขึ้น จะทำให้โรคกำเริบขึ้นอีกครั้งได้

 • ดูจากรอยโรคที่มีลักษณะค่อนข้างจำเพาะ
 • ขูดเอาขุย หรือตัดชิ้นเนื้อจากรอยโรคไปตรวจ
 • การตรวจด้วยหลอดไฟ Wood’s Lamp
ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วควรดูแลป้องกันไม่ให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปสู่การติดเชื้อได้อีก

 • การติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนบนรอยโรคของเชื้อรา
 • การหนาตัวขึ้นของผิวหนังจากการเกาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
 • ผิวหนังอักเสบจากการรบกวนของยาทารักษาเอง

คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
44687