สิวที่เกิดจากยาบางชนิด (Acneiform eruptions)
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User
สิวที่เกิดจากยาบางชนิด ( Acneiform eruptions) คือ สิวอีกประเภทหนึ่ง ที่เกิดจากผลของการรับประทานยาบางตัว เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆ มักจะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องรับประทานยาดังกล่าว มักจะมีลักษณะเป็นเม็ดนูนเท่าๆ กันทุกเม็ด แบบตุ่มแดงอักเสบ ( papules ) หรืออาจจะมีตุ่มหนองได้ ( pustules ) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กระจายไปในตำแหน่งที่สิวปกติมักจะไม่เกิด เช่น ตามแขน หลัง ขา ก้น เป็นต้น กลุ่มยาที่ทำให้เกิดสิวประเภทนี้ ได้แก่
  1. กลุ่มฮอร์โมนและยาเสตียรอยด์ เช่น Gonadotropins, androgen (ซึ่งพบบ่อยในอาหารเสริมสำหรับเร่งกล้ามเนื้อในคนที่เล่นกล้ามหรือเพาะกาย ), anabolic steroids, Corticosteroids (ซึ่งใช้รักษาโรคทางระบบอิมมูน เช่น SLE, โรคภูมิแพ้เรื้อรัง)

  2. กลุ่มยารักษาวัณโรค ได้แก่ Isoniacid, Rifampicin

  3. กลุ่มยา Halogen ได้แก่ Bromide, Iodides, Halothanes (ซึ่งใช้ในการดมยาสลบ)

  4. กลุ่มยารักษา และป้องกันโรคลมชัก ได้แก่ Dilantin, Phenobarbitone

  5. กลุ่มยารักษาโรคทัยรอยด์ ได้แก่ Thiourea, Thiouracil

  6. กลุ่มยาอื่นๆ ได้แก่ Choral hydrate (ยากระตุ้นให้หลับในเด็ก), Lithium (ในผู้ป่วยรักษาโรคซึมเศร้า ในคนไข้ทางจิตเวช), วิตามิน บี 12, ยาควินิน (ในการรักษาโรคมาลาเรีย) PUVA (ในการรักษาโรคเรื้อนกวาง), Cyanocobalamine (ในการรักษาโรคโลหิตจางบางชนิด )

โดย นพ.วีรพงศ์ ปิ่นอนงค์
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
15189