ยาทา Ketoconazole รักษาผิวมัน | Beauty Hacks | ราชเทวีคลินิก
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

นพ. สมเกียรติ ตระกูลไตรตรึง

ที่มา
ภาวะหน้ามันพบได้บ่อยและยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลดี    ยาทาคีโตโคนาโซลมีฤทธิ์ต้านฮอร์โมนแอนโดรเจน   ซึ่งกระตุ้นการสร้างไขมัน  (Sebum)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของยาทาคีโตโคนาโซล 2% ในการรักษาเรื่องหน้ามัน

วิธีการศึกษา
คนไข้ 20 ราย ที่เป็นสิว  รักษาด้วยยาทาคีโตโคนาโซล 2%       ทางด้านขวาวันละครั้งเทียบกับยาหลอกทางด้านซ้าย  วัดความมันด้วย sebu tape  ครั้งแรกและทุก  2 สัปดาห์  เป็นเวลา  8  สัปดาห์  ประเมินผลความพอใจ

ผลการศึกษา
คนไข้อายุ  18-40  ปี   อยู่ครบการศึกษา  15  ราย   พบว่าความมัน  ความพึงพอใจของคนไข้   ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ

สรุป 
ยาทาคีโตโคนาโซล 2%  ไม่ช่วยลดหน้ามัน

คัดลอกแล้ว
จาก 2 คน
VIEWS
9830