ผื่นผิวหนังจากไวรัส (Viral Exanthem)
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User


เป็นผื่นผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัส มักจะพบในเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี ผื่นผิวหนังจากเชื้อไวรัสนี้มักจะพบร่วมกับผื่นในปากได้บ่อย
จากเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ ทำให้เกิดโรคหลายรูปแบบ เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ, การรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ

ลักษณะของโรค
  • ระยะเวลาฟักตัวของโรค มักจะน้อยกว่า 3 สัปดาห์ จึงเกิดอาการ
  • อาการนำ-ไข้, ปวดเมื่อยตามตัว, อ่อนเพลีย, เจ็บคอ, คลื่นไส้ อาเจียน, ท้องเสีย ปวดท้อง, ปวดศีรษะ
  • ลักษณะผื่น เป็นผื่นแดง ราบหรือนูน อาจพบเป็นตุ่มน้ำใส หรือเป็นจ้ำเลือดได้
  • กระจายตามศีรษะ, คอ, ลำตัว, แขนขา มักไม่พบผื่นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ยกเว้นผื่นที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิด Coxsackie A16
  • อาจพบผื่นที่บริเวณเยื่อบุในปากได้
  • ตรวจร่างกายทั่วไปมีต่อมน้ำเหลืองโต, ตับ ม้าม โตได้


รักษาตามอาการ ถ้ามีอาการคันใช้ยาทาแก้คัน และยารับประทาน

การพยากรณ์โรค
มักจะหายภายในเวลาน้อยกว่า 10 วัน

  • จากการเพาะเชื้อ
  • จากการตรวจเลือดเพื่อดูระดับ Titer
การวินิจฉัยแยกโรค
แยกจากผื่นที่เกิดจากยา, ผื่นโรคลูปัส (Systemic lupus erythematosus)สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโดยให้เด็กได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ หรือให้วัคซีนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
26563