ผลของการใช้ความเย็น (Superficial hypothermic cryotherapy) ด้วยการจี้ไนโตรเจนเหลวในการรักษาโรคผมร่วง Alopecia areata
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

พญ.จิติมา สิทธินามสุวรรณ

ที่มา
Alopecia areata เป็นปัญหาที่พบบ่อยและมีรายงานการใช้ความเย็นจากไนโตรเจนเหลว  ช่วยเสริมการงอกของเส้นผม

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการใช้ความเย็นจากไนโตรเจนเหลวรักษา Alopecia areata

วิธีการศึกษา
คนไข้  10  ราย  มีผมร่วงน้อยกว่า 25% ของศีรษะ  รักษาด้วยความเย็นจากไนโตรเจนเหลวสัปดาห์ละครั้ง  16 สัปดาห์       ถ่ายรูปทุก   2 สัปดาห์

ผลการศึกษา
คนไข้  10  ราย   รักษาจนครบ  16  สัปดาห์     7   ราย  อยู่ระหว่างการรักษา      2  รายมีผมขึ้นใหม่มากว่า 60 %             8  ใน  9  รายไม่ได้ผล  1   ราย

คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
4937