น้ำหนักผิวหนังของมนุษย์
วันที่ 10 ธ.ค. 2555 | โดย ราชเทวีคลินิก
Beauty-hack-weight-human-skin.jpg
ผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุด
ของร่างกายมนุษย์ ผิวหนังผู้ใหญ่หนักประมาณ 2.7-4.5 กิโลกรัม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.8-2 ตารางเมตร ตลอดชีวิตของคนหนึ่งคนจะสูญเสียเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วประมาณ 47.25 กิโลกรัม และผิวหนังจะสร้างใหม่ทุกๆ 28 วัน
  
คัดลอกแล้ว
จาก 3 คน
VIEWS
9413
TAGS: