ขี้แมลงวัน Lentigines
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User


เป็นผื่นผิวราบ หรือจุดขนาดเล็ก เกิดจากการเพิ่มจำนวนของเซลล์สร้างเม็ดสีในผิวหนังขั้นนอก (Epidermal Melanocytes) พบได้ตั้งแต่แรกเกิด หรืออาจเกิดขึ้นภายหลังคลอด มักพบในคนผิวขาว เริ่มพบใน 3 ปีแรกของชีวิต
 • ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
 • ถ้ามีจำนวนมาก อาจสัมพันธ์กับกลุ่มโรคที่ถ่ายถอดทางพันธุกรรม แบบ Autosomal Dominant ซึ่งควรพาเด็กไปพบแพทย์ เพื่อตรวจดูว่า มีความผิดปกติของระบบอวัยวะอื่นด้วยหรือไม่
ลักษณะของโรค

 • ผื่นผิวราบ หรือจุดขนาดเล็ก (มักมีเส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 0.5 ซม.) ขอบเขตชัด
 • มีสีน้ำตาล, สีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำ อาจมีสีสม่ำเสมอ หรือไม่สม่ำเสมอในเม็ดเดียวกัน
 • มักพบเป็นเม็ดเดียว หรือหลายเม็ด ในบริเวณที่โดนแดดจัด เช่น หน้า, แขน, และขา แต่อาจพบได้ในบริเวณอื่นที่ไม่โดนแดด เช่น ลำตัว เนื้อเยื่ออ่อน (กระพุ้งแก้ม, ตา) รวมถึงฝ่ามือ ฝ่าเท้า
ปัจจัยกระตุ้น
ส่วนใหญ่จากแสงแดดโดยตรง

 1. ถ้าเป็นขี้แมลงวันผิวราบปกติไม่ขยายขนาดขึ้น ก็ไม่จำเป็นต้องรักษา แต่ถ้าสีเข้มขึ้นมาก ขอบเขตไม่เรียบอาจต้องตัดออก และส่งชิ้นเนื้อ เพื่อตรวจดูว่าเป็นมะเร็ง (Lentigo Maligna) หรือไม่
 2. ถ้ารักษาเพื่อความสวยงาม โดยเฉพาะที่หน้า สามารถหายได้โดยจี้ด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า (Ellman) หรือทำ Laser

  ทำการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ

  ถ้ากำจัดออกหมด หายขาดได้  ปกติไม่สามารถป้องกันการเกิดได้ แต่แสงแดดจะทำให้เกิดสีของขี้แมลงวันเข้มขึ้นได้ จึงควรทากันแดดทุกวันเพื่อป้องกัน

  มีโอกาสเป็นมะเร็งได้
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
15743
TAGS: