การใช้เครื่องจี้ไฟฟ้ารักษาเนื้องอกท่อต่อมเหงื่อ (Syringoma)
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User


พญ. นิอร นวฤทธิ์โลหะ

ที่มา
เนื้องอกท่อต่อมเหงื่อเป็นโรคที่พบได้บ่อยบริเวณรอบๆ ดวงตา   เป็นปัญหาทางด้านความสวยงามของคนไข้  วิธีการรักษาต่างๆ มักจะทำให้เกิดรอยแผลเป็นและมักจะมีการกลับมาเป็นใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาที่ลดโอกาสการเกิดรอยแผลเป็นและการกลับมาเป็นใหม่

วิธีการศึกษา
ใช้เข็มถอนขนที่มีฉนวนหุ้มสอดเข้าไปบริเวณศูนย์กลางของเนื้องอก  โดยให้ลึกถึง reticular dermis และใช้การจี้ด้วยความถี่สูงและแรงดันไฟฟ้าต่ำ

ผลการศึกษา
ผู้ป่วย 3 ราย  ติดตามภายหลังการรักษานานกว่า 6 เดือน ไม่พบผลข้างเคียงภายหลังการทำการรักษาและไม่พบการกลับมาเป็นใหม่

สรุป
การจี้ไฟฟ้าเข้าไปภายในเนื้องอกท่อต่อมเหงื่อบริเวณรอบดวงตามีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดรอยแผลเป็น

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
7369