การใช้สารไบโอตินในการรักษา Idioopathic onycholysis
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

พญ.สุวรรณี   สมบูรณ์ธเนศ
นพ.สุเทพ  จิระสุทัศน์

ที่มา

       Onycholysis เป็นปัญหาที่พบบ่อย  ยาไบโอตินเกี่ยวข้องในขบวนการสร้างเคอราติน มีรายงานในการรักษาโรคเล็บเปราะและเล็บแยก (Brittle nail, onychoschizia)

วัตถุประสงค์

       เพื่อศึกษาว่ายาไบโอตินสามารถนำมารักษาปัญหา idiopathic onycholysis  หรือไม่

วัตถุประสงค์

       ผู้ป่วย 6 คน รักษาด้วยยาไบโอตินขนาด 2400 ไมโครกรัมต่อวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์  ประเมินผลโดยรูปถ่าย  และการวัดระยะระหว่างขอบล่างของรอยโรคและจมูกเล็บด้านล่าง

ผลการศึกษา

       ผู้ป่วย 6 คน  16 เล็บ   ดีขึ้น 8 คน จาก 16 คน

สรุป

       ยาไบโอตินอาจจะได้ผลในการรักษาปัญหา onycholysis

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5923