การใช้ยาชาที่ผิวหนัง โดยการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นตัวผลักยา
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

       การศึกษาผลของ iontophoresis ในการทำให้เกิดอาการชาที่บริเวณผิวหนัง  ซึ่งมากเพียงพอที่จะทำการเจาะเลือดผู้ป่วยได้โดยไม่มีความรู้สึกเจ็บ  โดยการทำ iontophoresis ของ xylocain HCl ซึ่งอยู่ในรูปของ jelly ผสม adrenaline 1:100,000 เป็นเวลา 10 นาที บนบริเวณที่จะทำการเจาะเลือดผู้ป่วย 30 ราย  พบว่าผู้ป่วยทุกรายไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยในขณะที่แทงเข็มผ่านผิวหนัง  ผู้ป่วย 3 ราย รู้สึกเจ็บในขณะที่ดูดเลือด  ผู้ป่วย 2 ราย รู้สึกเจ็บในขณะที่ถอนเข็มออกจากผิวหนังและผู้ป่วยส่วนใหญ่พอใจกับผลที่ได้รับ  วิธีการนี้ทำให้เกิดอาการชาบนผิวหนังมากพอที่จะเจาะเลือดได้โดยไม่รู้สึกเจ็บ  ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อจิตใจของผู้ป่วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็ก


* คลินิกผิวหนังไลออนส์สุพรรณหงส์
** หน่วยตจวิทยา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
4979