การศึกษาการรักษาผมร่วงแบบกรรมพันธุ์ ( Androgenic alopecia) ด้วยยาทา 2% Minoxidil
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

นพ. ธวัชชัย  สุภาจารุพันธ์

หลักการและเหตุผล
มีการศึกษาการใช้ยาทา 1-5% Minoxidil  ในการรักษาโรคผมร่วงแบบกรรมพันธุ์และพบว่ามีผมงอกขึ้นมาใหม่

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการใช้ยาทา 2% Minoxidil ในผู้ป่วยผมร่วงแบบกรรมพันธุ์ตั้งแต่ grade II ขึ้นไป

วิธีการศึกษา
ผู้ป่วยชาย 27 ราย  มีอาการตั้งแต่ grade II-IV     ทายา 2% Minoxidil วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น   ติดตามทุก 2 สัปดาห์  โดยการถ่ายรูปและดูการงอกของเส้นผม

ผลของการศึกษา
  ผู้ป่วย 18 ราย รักษาครบ 4 เดือน     ดีขึ้น 7 ราย    ผู้ป่วย 9 ราย รักษาครบ 8 เดือนดีขึ้น 7 ราย และผู้ป่วย 2 ราย รักษาครบ 12 เดือนดีขึ้นทั้ง 2 ราย   โดยมีผลข้างเคียง 1 ราย

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
6702