การรักษาและติดตามผลการรักษาโรคหิดด้วยยาทา 1% GBH
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

ประวิตร   พิศาลบุตร  พ.บ. ปริทัศน์   ศุกรีเขตร  พ.บ.
สมพงศ์    ดีอนันต์ลาภ  พ.บ. พิชิต   สุวรรณประกร  พ.บ.

Abstract
     ในการทดลองรักษาผู้ป่วยที่เป็นหิด 92 ราย พบว่าการใช้ 1% gamma benzene hexachloride (GBH) ใน  fatty alcohol propylene glycol base จะมีประสิทธิภาพมากกว่าใน control อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าการทายามากกว่าที่ระบุไว้ในสลากจะให้ผลการรักษาดีกว่าหรือช่วยในการป้องกัน recurrence ผลการทดลองครั้งนี้แสดงว่าการประเมินผลของการรักษาควรทำหลังจากทายาแล้ว 4 สัปดาห์ เพราะอาจมีปฏิกิริยาภูมิไวเกินเกิดขึ้นในระยะ 2-3 สัปดาห์ อาการแสดงทางคลินิกจะดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างน้อย 6 สัปดาห์ หลังจากทายาแล้ว

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
6252