การกรอผิวในการรักษากระลึก และฝ้า
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

นพ.ชูเกียรติ  เตชะสมบูรณ์

ที่มา

       Acquired bilateral nevus of ota-like macule เป็นความผิดปกติของสีผิวที่พบได้บ่อยในคนเอเชีย  ซึ่งรักษาด้วยยาทาหรือสารลอกผิวไม่ค่อยได้ผล

วัตถุประสงค์

       เพื่อดูผลของการรักษาโดยใช้การกรอผิวรักษาสีผิวที่มีความปกติ คือ กระลึก  ฝ้า และ ochronosis

วิธีการศึกษา

       ผู้ป่วย 10 ราย เป็นกระลึก 5 ราย และฝ้า 5 ราย ใช้ diamond fraise dermation บริเวณรอยโรคทำแผล 1 สัปดาห์ โดยได้รับครีมกันแดดและ moisturizer

การประเมินผล

       Subjective โดยการสอบถามจากผู้ป่วยเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลง objective โดยการถ่ายรูปก่อนและหลังการรักษา 6 เดือน  และแพทย์ผู้ทำการรักษาประเมินเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลง

ผลการศึกษา

       กลุ่มกระลึก ดีขึ้น 50-70% และ 25-75% ประเมินโดยผู้ป่วยและแพทย์ตามลำดับ   กลุ่มฝ้า 2 ราย ไม่เปลี่ยนแปลง  อีก 3 ราย ซึ่งมี ochronosis  ดีขึ้น 0-50%

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5208