การกรอผิวแบบตื้น (Microdermabrasion) ในการรักษาแผลเป็นจากสิว
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

พญ.พัชรินทร์  เขียวจันทร์

ที่มา

       การรักษารอยแผลเป็นชนิดหลุมจากสิวมีหลายวิธี  การกรอผิวแบบตื้นมีประสิทธิภาพในการลอกผิว และมีผลข้างเคียงน้อย

วัตถุประสงค์

       เพื่อศึกษาถึงผลการรักษา  รอยแผลเป็นชนิดหลุมจากสิว โดยการกรอผิวแบบตื้น

วิธีการศึกษา

       ผู้ป่วย ชาย 8 คน  หญิง 4 คน  รักษาแผลเป็นจากสิวโดยใช้การกรอผิวด้วยผงอลูมิเนียมอ๊อกไซด์ ครั้งละ 30 นาที  10 ครั้ง  แต่ละครั้งห่างกัน 1 สัปดาห์ ประเมินผล โดยรูปถ่ายเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาพร้อมกับการประเมินความพึงพอใจ  โดยแพทย์และคนไข้

ผลการศึกษา

        การประเมินความพึงพอใจของแพทย์ และคนไข้อยู่ในระดับดีขึ้นเล็กน้อย คือ 10 คน จาก 12 คน และ 8 คนจาก 12 คน ตามลำดับ  คนไข้ประเมินความพึงพอใจระดับปานกลาง 3 คนจาก 12 คน เนื่องจากหน้าขาวขึ้นและนุ่มขึ้น

สรุป

       การกรอผิวแบบตื้นเป็นเทคนิคใหม่ที่ได้ผลค่อนข้างดีในการรักษาแผลเป็นชนิดหลุมจากสิว

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5983