รายชื่อกลุ่มบริษัทภายใต้แบรนด์ราชเทวีคลินิก และพันธมิตร
วันที่ 10 พ.ค. 2565 | โดย ราชเทวีคลินิก
รายชื่อของกลุ่มบริษัทภายใต้แบรนด์ราชเทวีคลินิก ที่ถูกระบุในเอกสารประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 1) บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด, 2) บริษัท ซี เอฟ คลินิก จำกัด 3) บริษัท ซี เอฟ ชลบุรี คลินิก จำกัด, 4) บริษัท ซี เอฟ เชียงใหม่ คลินิก จำกัด, 5) บริษัท ซี เอฟ เซ็นทรัล พิษณุโลก คลินิก, 6) บริษัท ซี เอฟ อุดรธานี คลินิก จำกัด, 7) บริษัท ซี เอฟ ระยอง คลินิก จำกัด, 8) บริษัท ซี เอฟ จันทบุรี คลินิก จำกัด, 9) บริษัท ซี เอฟ สุราษฎร์ธานี คลินิก จำกัด, 10) บริษัท ซี เอฟ นครศรีธรรมราช คลินิก จำกัด, 11) บริษัท ซี เอฟ ลำปาง คลินิก จำกัด, 12) บริษัท ซี เอฟ พระราม 4 คลินิก จำกัด, 15) บริษัท ซี เอฟ อยุธยา คลินิก จำกัด, 13) บริษัท ซี เอฟ สุรินทรา คลินิก จำกัด, 14) บริษัท ราชเทวี แฟรนไชส์ จำกัด, 15) บริษัท ราชเทวีคลินิก จำกัด, 16) บริษัท แอคเน่สปาเทค หาดใหญ่ จำกัด

รายชื่อพันธมิตรของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ และผู้รับจ้าง หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),  2) มูลนิธิแพนราชเทวีสุพรรณหงส์, 3) บริษัท บิวตี้ เอ็กซ์พลอริ่ง แล็บ ทัช พ้อยท์ จํากัด, 4) บริษัท ไบโอไฟล์ เทรนนิ่ง จำกัด, 5) บริษัท ไบโอไฟล์ จำกัด

ในกรณีที่มีการเพิ่มรายชื่อผู้รับข้อมูลที่อยู่ในประเภทของผู้รับข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อผู้รับข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่บริษัทฯ กำหนด หากท่านไม่ปฏิเสธภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ จะถือว่าท่านตกลงให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้รับข้อมูลที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้
จาก 0 คน
VIEWS
138