Member Privileges
 
ถาม-ตอบ Q&A
ไขปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณ และทีมงานของราชเทวีคลินิก ที่จะคอยตอบปัญหาของท่าน
ด้วยข้อมูลที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยมาแล้ว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ
ผิวพรรณและความงามของท่าน
   
การรับข่าวสารข้อมูล
ข่าวสารใหม่ๆ กิจกรรมส่งเสริมการขาย ผลการศึกษาทางการแพทย์ และสาระน่ารู้ที่น่าสนใจต่างๆ
เกี่ยวกับเคล็ดลับความงาม และปัญหา สุขภาพ เช่น การเลือกซื้อเครื่องสำอาง, การดูแลผิวพรรณ
ที่ถูกวิธี, ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพ, อาการ และวิธีป้องกันโรคชนิดต่างๆ เป็นต้น
   
การเข้าห้องสนทนากับแพทย์ (Online Skin Clinic)
ท่านสามารถสอบถามปัญหา หรือข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพได้อย่างเป็นส่วนตัว
เสมือนได้พบกับแพทย์
   
ส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษ
รับสิทธิ์ส่วนลด และโปรโมชั่นดีๆ พิเศษเฉพาะสมาชิก RC Club เท่านั้น
   
สิทธิ์พิเศษอื่นๆ
รับสิทธิ์พิเศษอื่นๆ ที่จะมีตามมาอีกมากมายในอนาคต