RC Logo
เกี่ยวกับราชเทวีคลินิก
What's news
งานวิจัย
e Tips
Health for you
ผลิตภัณฑ์ราชเทวี คลินิก
บริการ treatment และ Laser
แผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid)
Knowledge Zone
RC Varity
Q&A ถามตอบทุกปัญหาผิวพรณ
สมัครสมาชิก RC Club
Multimedia, Media, Digital, Youtube
รู้จักแพทย์ราชเทวี คลินิก
สถานที่ตั้งราชเทวี คลินิก
CSR
Jobs
ติดต่อเรา

Knowledge Zone Knowledge Zone


ข้อมูลผลการศึกษาทางการแพทย์เหล่านี้ ราชเทวีคลินิกเล็งเห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และน่าสนใจสำหรับท่าน ดังนั้นเราจึงต้องการที่จะเผยแพร่สาระน่ารู้ต่างๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพของท่าน และบุคคลใกล้ชิดที่ท่านรัก

แผลติดเชื้อแบคทีเรีย (Impetigo)
โดย นพ. พลชุม บุญพรรคนาวิก  

 แผลติดเชื้อแบคทีเรีย (Impetigo)
เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียในชั้นหนังกำพร้า โดยได้รับเชื้อมาจากผู้สัมผัส หรือ จากการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน เมื่อเกิดรอยข่วน หรือรอยถลอกที่ผิวหนัง แม้แต่เพียงเล็กน้อยก็สามารถเกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังได้ โดยเฉพาะในเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
สาเหตุ
เกิดจากเชื้อ Streptococcus group A หรือ Staphylococcus aureus หรือทั้ง 2 กลุ่ม

ลักษณะของโรค
แบ่งออกได้ตามลักษณะทางคลินิกเป็น 2 ชนิด คือ
  1. Impetigo contagiosa : เกิดจาก Strep. Gr. A โดยเฉพาะ typ 49, 52, 53 โรคนี้มักเป็นในเด็ก และติดต่อกันง่าย
    รอยโรคในระยะแรก : จะปรากฎเป็นตุ่มหนองตื้นๆ ที่ผิวหนังอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มักพบบริเวณใบหน้า แขน ขา ต่อมาตุ่มหนองแตกออก กลายเป็นรอยถลอกตื้นๆ ซึ่งมีสะเก็ดหนองคลุมอยู่บนผิว รอยโรคอาจรวมกันเป็นปื้นใหญ่ และขยายออก และอาจจะมี autoinoculation ทำให้เกิดรอยโรคใหม่ๆ กระจายออกไปในบริเวณใกล้เคียง ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงอาจโตได้ แผลจะหายโดยไม่ทิ้งแผลเป็นไว้
  2. Bullous impetigo : เกิดจากการติดเชื้อ Stap. Aureus gr.2 typ 71 จะมี Epidermolytic toxin ทำให้เกิดเป็นตุ่มพองขนาดใหญ่เฉพาะที่ ภายในมีน้ำใส ต่อมาจะเริ่มขุ่นเป็นหนอง บางตุ่มแตกออกมีน้ำเหลืองแหงติดอยู่บนแผล ส่วนใหญ่ไม่มีอาการตามระบบ
การรักษา
  • ทำความสะอาดแผลด้วยน้ำยา Burow หรือน้ำเกลือ วันละ 2-3 ครั้ง จนแผลแห้ง
  • ถ้าอาการไม่รุนแรง ใช้ยาปฏิชีวนะเฉพาะที่ เช่น mupirocin ทาวันละ 2-3 ครั้ง ได้ผลดีใกล้เคียงกับการรับประทานยา
  • ถ้าอาการรุนแรง ใช้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน เพื่อหวังฆ่าเชื้อโรคที่อาศัยอยู่ในระบบทางเดินหายใจ ยาที่เลือกใช้ คือ กลุ่ม cloxacilin, dicloxacillin ถ้ามีประวัติแพ้ penicilin อาจเลือกใช้ Erythromycin
การวินิจฉัย
  1. อาศัยลักษณะทางคลินิก
  2. ทางห้องปฏิบัติการ - ย้อมสีแกรมจากหนองเพื่อดูเชื้อ และเพาะเชื้อเพื่อยืนยัน
การป้องกัน
ควรให้ผู้ป่วยรักษาสุขลักษณะทั่วไป และระวังอย่าให้เล็บยาว และสกปรก หลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค

จำนวนผู้อ่านบทความนี้ 35744 คน
[ เลือกอ่านหัวข้ออื่น ]

Go top  

Follow ราชเทวีคลินิก : Twitter | Facebook | RSS
Rajdhevee Holistic Clinic Co., Ltd.   888/42 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel. 0 2251 5588, 0 2254 5777 ; Fax. 0 2650 9089
Copyright © 2000 Biophile Corporation. All rights reserved.